Etapy układania kostki brukowej

Projektowanie i wyznaczanie nawierzchni


Przed przystąpieniem do prac dobrze jest wykonać plan określający:


  • wymiary powierzchni, którą chcemy pokryć kostkami brukowymi,

  • przewidywane obciążenia nawierzchni,

  • sposób odwadniania,

  • wzór kostki i sposób jej układania.

 

Korytowanie gruntu

Na powierzchni wytyczonej wg projektu wykopuje się ziemię – usuniecie humusu i gruntu rodzimego powinno nastąpić do głębokości określonej ilością i grubością warstw podbudowy drogi (najczęściej od 20 cm do 40 cm podłoża). Warstwę gruntu należy dokładnie oczyścić z korzeni rosnących tam roślin.

Może również zajść potrzeba dodatkowej stabilizacji, którą można wykonać stosując dostępne środki, np. mielony żużel, popiół lotny czy cement. Podłoże naturalne można dodatkowo stabilizować i separować przy pomocy folii, geotkaniny lub geowłókniny.Wyrównanie i wyprofilowanie terenu

Wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego po procesie korytowania oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłego chodnika/tarasu to następny etap układania. Należy wówczas wykonać w gruncie naturalnym docelowe spadki i linie odwadniające nawierzchni.

 


Wykonanie podbudowy

Koniecznym warunkiem prawidłowego ułożenia kostek brukowych jest wykonanie warstwy tzw. podbudowy. Podbudowę należy wykonać z materiałów niespoistych, na uprzednio zagęszczonym, utwardzonym i ubitym podłożu gruntowym.

 


Wykonanie obramowania nawierzchni

Jednym z elementów realizacji prawidłowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania nawierzchni. Taras, chodnik który jest układany, powinien być obramowany z każdej strony przy pomocy oporników, pomiędzy którymi będzie układana warstwa betonowej kostki brukowej.

 


Wykonanie podsypki

Mając ułożoną warstwę konstrukcyjną podbudowy oraz oporniki, przystępujemy do ułożenia podsypki z odsiewek kamiennych lub piasku płukanego.

 


Układanie kostek brukowych

Proces układania kostek brukowych powinno się zaplanować tak, aby znajdując się na już ułożonej nawierzchni, nie niszczyć wcześniej przygotowanej podsypki. Przez odpowiedni dobór wzoru ułożenia kostek można uzyskać wzrost nośności nawierzchni.

 


Wykonanie spoin

Układając kostkę brukową należy pamiętać, aby pomiędzy sąsiadującymi elementami powstały fugi, które wypełniamy drobnym piaskiem (najlepiej płukanym).

 


Zagęszczanie nawierzchni

Właściwie ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej zagęszczamy za pomocą odpowiedniego wibratora płytowego zabezpieczonego płytą z tworzywa sztucznego, która chroni przed punktowym ścieraniem i wykruszaniem naroży.

 


Zasada układania z 3 palet

Do brukowania zawsze należy mieszać kostkę z trzech różnych palet. Jest to jedyny sposób, aby uniknąć wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach koloru nawierzchni. Różnice te wynikają z faktu, że kostka ze względu na swoje składniki sama jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.

 


Konserwacja

Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Stosuje się także środki chemiczne impregnujące beton, z których większość zmniejsza nasiąkliwość powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwę. W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić poszczególne kostki. Dopuszczalne jest stosowanie zimą środków odladzających, ale ich intensywne używanie może przyczynić się do zmiany kolorystyki betonu.

 

 

Monday, 27. March 2023

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com