Zasady ogólne

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy sprawdzić stan podłoża gruntowego, gdy nie ma w projekcie zagospodarowania działki:


  • przy robotach małych, gdzie obciążenie ruchem jest znikome, dojazd do garażu na posesji przy domu jednorodzinnym wystarczy zlecić firmie która będzie wykonywać taką pracę, aby określiła stan gruntu i dobrała konstrukcję jezdni i chodników.

  • Przy robotach, gdzie obciążenie ruchem jezdnym jest duże, bezwzględnie należy wykonać badania geotechniczne.

 

Jak wybrać kostkę

Nawet najlepiej dobrana kostka nie będzie nas cieszyć, jeśli parametry nie zostaną dopasowane do stopnia natężenia ruchu. Dlatego decydując się na zakup kostki, należy wziąć pod uwagę, kto i czym będzie się po niej poruszał:


  • ruch pieszy – kostka i płyty o grubości 4,6 cm,

  • ruch samochodów osobowych – kostka o grubości 6, 7, 8 cm,

  • ruch ciężkich pojazdów – kostka o grubości 8, 10 cm.

 

Instrukcja układania kostki brukowej


Aby powierzchnia z kostek brukowych spełniała oczekiwania zarówno użytkowe, jak i estetyczne, przed przystąpieniem do jej układania należy zastosować się do poniższych zaleceń. Przede wszystkim należy określić wymogi użytkowe dla danej inwestycji, gdyż sposób przygotowania podłoża, jak i sposób bezpośredniego układania kostek są od siebie ściśle uzależnione i rzutują na efekt końcowy.

Błędnie przygotowane podłoże lub niewłaściwy sposób układania kostek brukowych mogą spowodować niestabilność nawierzchni i zmniejszenie walorów estetycznych, aż do jej zniszczenia włącznie. Zastosowanie się do poniższych wskazówek i zaleceń uprości etapy budowy nawierzchni i przyniesie pełną i wieloletnią satysfakcję z użytkowania nawierzchni betonowych.

 

 

Monday, 27. March 2023

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com